Saturday, June 30, 2007

မင္းခိုက္စိုးစန္- ၾကက္တူေရြးပါးစပ္

မင္းခိုက္စိုးစန္ရဲ့ ဝတၳဳတိစုစည္းမႈပါ... ဖတ္လို႔ေကာင္းၿပီး အၿမဲတမ္းျပန္ဖတ္သင့္တဲ့စာအုပ္ပါ...
၁) သတၱာထဲကလက္ေဆာင္
၂) ဇက္ႀကိဳး
၃) လႀူကီးလူေကာင္းညစာ
၄) ငွက္ဆိုး
၅) ဧည့္သည္
၆) ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အေစာင့္
၇) ေပ်ာ္ပြဲစား
၈) ၾကက္တူေရြးပါးစပ္
၉) ဂ်စ္ပဆီ
၁၀) ကမၻာ

ကၽြန္ေတာ္အႀကိဳက္ဆုံးကေတာ့ ေနာက္ဆုံးဝတၳဳတို ကမၻာ...ဖတ္ၿပီးေတာ့ကိုစြဲက်န္ရစ္ေစပါတယ္...
စာအုပ္ဆိုင္မွာေတြ႔ရင္ လက္မေႏွးနဲ႔ဦးဗ်ိဳ႕.......

No comments:

Post a Comment